Kontaktné informácie


Adresa sídla (kde nás nájdete)
Milott, s.r.o.
Tehelná 9
917 01 Trnava

Adresa kancelárie (kde nás nájdete)
Milott, s.r.o.
Mandľová 4A
900 42 Dunajská Lužná

Mobil
0902 170 843

E-mail
milott@milott.sk

Fakturačné údaje

Milott, s.r.o.
Tehelná 9
917 01 Trnava

IČO: 44 062 061
DIČ: 20 22 569 747
IČ DPH: SK20 22 569 747

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 21672/T Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: 2626761169/1100